Υβρίδια Καλαμπόκια
Δείτε παρακάτω τις ποικιλίες από τους σπόρους καλαμποκιού που μπορείτε να βρείτε σε εμάς

DKS
- DKC6795
- DKC6766
- DKC6903
- DKC6818
- DKC6876
- DKC6815
- DKC6450
- DKC6677
- DKC6315
- DKC6040
- DKC6089
- DKC5401
- DKC5276

PIONEER
- P1921
- PR31A34
- PR31Y43
- PR31N27
- PR31P41
- P1758
- PR31G98
- PR31D24
- PR32P26
- ΕΛΕΟΝΟΡΑ
- PR32T83
- PR32F73
- PR32G44
- P1547
- ΚΩΣΤΑΝΤΖΑ
- P1543
- P1318
- PR33A46
- PR34N43
- P1114
- PR36K67
- P0222
- PR37F73

SYNGENTA
-
NK Gigantic
- NK Arma
- NK Brasco
- NK Dracma
- NK Factor
- NK Heroic
- NK Famoso
- NK Atria
- NK Mitic
- NK Pako
- NK Timic
- NK Cisko
       Πατήστε εδώ για να διαβάσετε
Καλαμπόκι

Απαραίτητος είναι ένας σύνθετος τύπος χημικού λιπάσματος (π.χ. 50 κ/στρ 20-10-5 με ιχνοστοιχεία), έμφαση πρέπει να δοθεί στην περιεκτικότητα σε αμερικανικό άζωτο – ώστε να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια στο έδαφος. Η ποιότητα του φώσφορου επίσης είναι σημαντική για την καλή ριζική εγκατάσταση και την αποφυγή στρες λόγω της δυσκινητικότητας του φωσφόρου με τα κρύα την άνοιξη (οποιοδήποτε στρες μπορεί να κοστίσει μέχρι και 20% απώλεια παραγωγής).

Όσον αφορά την επιφανειακή λίπανση απαραίτητη είναι η σωστή επιλογή ενός επιφανειακού λιπάσματος (ποσότητα 40 κ/στρ) με διάρκεια και διαθεσιμότητα στο έδαφος παρόλο τα συχνά ποτίσματα της καλλιέργειας. Έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένο τύποι αζωτούχων λιπασμάτων δίνουν άμεσα αποτελέσματα αλλά όχι με διάρκεια παρόλο που το ζητά το καλαμπόκι καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, με συνέπεια την απώλεια παραγωγής.

Σημαντικότερο ιχνοστοιχείο για το καλαμπόκι είναι ο ψευδάργυρος ο οποίος καλό είναι να παρέχεται με την βασική λίπανση (αυτό μπορεί να επιτευχθεί σωστά μόνο με χημικό λίπασμα που ο κάθε κόκκος περιέχει όλα τα στοιχεία), επίσης καλό είναι να γίνεται και κάποια διαφυλλική εφαρμογή του όπου κρίνεται σκόπιμο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες