Ποικιλίες ηλιάνθου

Εμπορευόμαστε μεγάλη ποικιλία από ηλιάνθους όπως:

DCS
- SIKLLOS CL
- POLLKA CL
- MOOGLLI CL

SYGENTA
- NEOMA
- SANAY

ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ
- SUNFORA
- TAMARA
       Πατήστε εδώ για να διαβάσετε
Ηλίανθος

Όσον αφορά τη λίπανση του ηλίανθου σημαντικό θρεπτικό στοιχείο είναι ο φώσφορος, διότι είναι φυτό με δυνατό και βαθύ σύστημα που είναι απαραίτητο για την περίπτωση ξηρικής καλλιέργειας, αλλά και γενικά ένα φυτό με καλό ριζικό σύστημα αξιοποιεί καλύτερα όλα τα διαθέσιμα προς αυτό θρεπτικά στοιχεία (π.χ. βασικό χημικό λίπασμα 20-10-5 με ιχνοστοιχεία 25 κ/στρ)

Η επιφανειακή λίπανση κρίνεται απαραίτητη στα ποτιστικά χωράφια πάντα με την επιλογή ενός ποιοτικού και με διάρκεια λιπάσματος (15-20 κ/στρ). Τέλος ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στο βόριο μιας και είναι το ιχνοστοιχείο που είναι υπεύθυνο για το καλό γέμισμα της πίτας, καλό είναι να πέφτει διαφυλλικά όσο το δυνατόν αργότερα γίνεται (ράντισμα όταν το τρακτέρ περνά και δεν σπάει φυτά).

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες