ΚΡΙΘΑΡΙ NURE

Ποικιλία με πρώιμο βλαστικό κύκλο και ικανοποιητική αντοχη στο πλάγιασμα Παρέχει εξαιρετικές αποδόσεις σε σπόρο Ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητά του σε κάθε καλλιεργητικό περιβάλλον Αναδεικνύεται ως μια από τις πιο παραγωγικές δίστοιχες ποικιλίες. Τα εμπορικά χαρακτηριστικά του σπόρου είναι καλά λόγω του εκατολιτρικού βάρους και του βάρους ανά 1000 σπόρους, τα οποία αμφότερα παρουσιάζουν υψηλές τιμές. Το Nure είναι ένα κριθάρι με μικρή ευπάθεια στις προσβολές από το ωΐδιο και από άλλες, τυπικές για το είδος, φυτοπάθειες.


 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε       
Σιτάρι

Κάποιο τύπο χημικού λιπάσματος με αρκετή περιεκτικότητα σε φώσφορο (π.χ. 30 κ/στρ 10-20-0 με ιχνοστοιχεία), διότι είναι απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο για τη δημιουργία ριζικού συστήματος μιάς και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το αδέλφωμα (1 αδερφή παραπάνω σε κάθε φυτό = ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Το σιτάρι μπορεί και απορροφά άζωτο σε αμμωνιακή μορφή για τις πρώτες του ανάγκες, καλό είναι η επιφανειακή λίπανση να γίνεται σε δύο εφαρμογές, μια στα τέλη Φλεβάρη (για να στηριχθεί το αδέλφωμα) και μια 15 μέρες με ένα μήνα μετά (σύνολο 25 κ/στρ). Πρέπει να επιλέγεται ένα λίπασμα με διάρκεια στο έδαφος για συνεχή παροχή αζώτου (η ουρία δε συστήνεται διότι έχει τρομερές απώλειες όταν δεν ενσωματώνεται στο έδαφος).

Τέλος έμφαση πρέπει να δοθεί στο χαλκό ως ιχνοστοιχείο μιάς και είναι υπεύθυνος για το καλό γέμισμα των στοιχείων (ένας κόκκος σιτάρι παραπάνω σε κάθε στάχυ = ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ), όποτε σωστό είναι να διαλέγουμε ένα χημικό λίπασμα που εκτός άλλων ιχνοστοιχείων περιέχει και χαλκό.